Svensk ordlista

För att det bannemej var på tiden. Mestadels ett personligt projekt här. Jag vet inte hur du hittade den här sidan, faktistk. Nåväl. Utanvidare behöver jag fler ord i svenskan då jag känner att jag ofta tar till med engelska uttryck, slänger mig med grepp som vore elegantare om jag svenskade dem, så den här sidan ska ge mig mer anledning att inte använda lånord.

~

blixtnervslag: substantiv. Ett ögonblick inuti en hjärna eller hjärnliknande system då mycket elektrisk aktivitet sker, plötsligt.

framtidsfull: adjektiv. (1) Som har potential och sannolikheten av en bra framtid; eller (2) Som har möjligheten att komma ifrån sina nuvarande omständigheter.

gevärslynne: substantiv. Ett sinneslag där allt kan förstöras och man syftar på att ta reda på hur. Allting är en måltavla. Motsvarar den engelska listans ‘disposition of the crosshair’, men det här ordet fanns först.

hen/hens/henom: pronomen. Icke könsbetingat och fullt av användbart och bra.

klofull: adjektiv. Utan, eller utan behov för, självbehärskning, särskilt i aggressiva miljöer; markerad av avsaknaden för sådana behov. “Slutstriden var klofull och tumlig men till slut blev jag monarken över alla kuddarna”.

serenadiett: subsstantiv. Ett oömsesidigt förhållande mellan två, där ena parten inte, eller knappt ens, känner till den andra, och den andra är fylld av starka känslor för den ena.

tandfull: adjektiv. Komplement till “klofull.” Att vara tandfull är att vara psykiskt klofull. Ord och definition från Pao (@Panterdjuret).

självlös: adjektiv. Tom på ett själsligt plan. Att vara utan identitet, men inte på det papperslösa sättet.

tumlig: adjektiv. Som snurrar runt och runt, eller som om att ha snurrat runt och runt.

Advertisements