Avoiding Translationese (English from Swedish)

Below is a paragraph in Swedish. This post is about translating it. Do tell me if I’m talking out of my arse.

Jag har en teori, en hypotes, en intuition. Det finns ett koncept som människorna kallar ‘Skuld’. Det är någonting som skapas mellan människor var gång en social interaktion utspelas. Många interaktioner är till endast för att skapa skuld för andra, så att Skuldskaparen kan hamna högre upp i den sociala ordningen. Är man ‘i Skuld’ till någon måste man göra denne tjänster tills Skulden är utbetalad, vilken kan ta livstider om inte mer. Kirurgen skapar Skuld när den räddar värdkroppens liv, men om den inte följer protokollet som lagts ut av Immunförsvaret så läggs all Skuld på kirurgen istället. Det vi gör nu är att vi får den att bryta protokollet vare sig den vill eller inte.

I just wrote the above in a story I’m working on. I’ve known that bit will be difficult to translate for a while, so I’m at least slightly prepared. (I write the story first in Swedish and then translate it to English because I’m difficult.)

Machine-assisted translation gives me:

I have a theory, a hypothesis, a hunch. Humans have a concept they call ‘Debt’. It is something that is created between people every time a social interaction takes place. Many interactions exist only to create Debt, so the Debt creator ends up higher in the social order. If a human is ‘in Debt’, they have to pay the Debt off, which could take lifetimes if not more. This surgeon will create Debt when they save the host body’s life, but if they do not follow the protocol laid out by the Immune System, any Debt created is on the surgeon instead. The thing we are doing right now is getting them to break the protocol, whether they want to or not.

I’ve adjusted it a lot, but I still love Google Translate and would like to have its babies or so. However, there is a problem.

Read the rest of this entry »